چارچوب‌های اکران در سینمای ایران مشخص شد با نظام‌نامه جدید اکران آشنا شویم

چارچوب‌های اکران در سینمای ایران مشخص شد با نظام‌نامه جدید اکران آشنا شویم

تهران- ایرنا- با انتشار نظام‌نامه اکران، ابعاد بیشتری از سیاست‌های سازمان سینمایی در مقوله نمایش فیلم‌های سینمایی، افراد تصمیم‌گیر و سیاست‌های احصاشده این حوزه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، نظام‌نامه اکران در ۲۶ ماده، امور مربوط به اکران را مشخص کرده و سیاست‌های مربوط به این حوزه را به شکلی صریح و شفاف اعلام کرده است.

مفاد نظام‌نامه اکران به شرح زیر است:

نظام‌نامه اکران سینمای ایران

در راستای اجرای مفاد ماده ۳ آیین نامه ساماندهی و نظارت بر نمایش سالن های سینما مصوب اسفند ۱۳۹۹ هیات وزیران مبنی بر الزام سازمان امور سینمایی به تهیه دستورالعمل نحوه نظارت بر نمایش در سالن های نمایش فیلم و نیز انجام ماموریت تنظیم گری، زمان بندی و عدالت در نمایش آثار سینمایی دارای پروانه نمایش، نظامنامه اکران سینمای ایران توسط شورای راهبردی اکران تنظیم و با تصویب رییس سازمان سینمایی ابلاغ می شود.

الف : تعاریف

ماده۱:

در این نظامنامه سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، معاونت ارزشیابی و نظارت و دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم به اختصار و به ترتیب سازمان سینمایی، معاونت ارزشیابی و دفتر نظارت گفته می شود.

ماده۲:

 سینما، مکان فرهنگی برای نمایش فیلم بر روی پرده، دارای مجوز بهره برداری معتبر از سازمان سینمایی، متصل به سامانه سمفا

ماده۳:

سامانه مدیریت فروش و اکران(سمفا)، سامانه ای است که قراردادهای اکران بین شرکت پخش و سینمادار در آن ثبت می شود در این سامانه، سانس بندی، فروش (اعم از گیشه و برخط) تخفیفات، جداول کف فروش، توالی اکران و سایر موارد نیز ثبت می شود.

ب : شورای راهبردی اکران

ماده ۴: شورای راهبردی اکران متشکل است از :

۴-۱ – مدیرعامل خانه سینما

۴-۲- معاونت ارزشیابی

۴-۳- مدیرعامل موسسه سینما شهر

۴-۴- نماینده رییس سازمان سینمایی

۴-۵- مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش

۴-۶- رییس اتحادیه تهیه کنندگان

۴-۷ – رییس انجمن صنفی کارگردانان

۴-۸ – رییس انجمن صنفی پخش کنندگان

۴-۹ – رییس انجمن سینما داران

۴-۱۰ – نماینده سازمان سینمایی تصویرسازان سوره مهر(حوزه هنری)

ماده ۵: اهداف و وظایف شورای راهبردی اکران عبارت است :

۵-۱ – بررسی و ایجاد راهکارهای موثر در تامین نیازهای نمایشی

۵-۲ – پیشنهاد شیوه های حمایتی از اکران فیلم های سینمایی

۵-۳ – برنامه ریزی اکران فیلم های تولید شده دوران کرونا

۵-۴ – تقویت و توسعه بازار داخلی سینمای ایران

۵-۵ – صیانت از حقوق مخاطبان سینمای ایران

۵-۶ – بررسی، توسعه و افزایش ظرفیت های جدید نمایشی برای اکران آثار سینمایی (بسترهای نوین نمایشی) و اکران آنلاین

۵-۸ –تنظیم و تسهیل اکران نوروزی و عید فطر با هدف تعادل بخشی و رعایت تنوع گونه های سینمایی

۵-۹ – تلاش برای ایجاد راهکارهای نوین بازاریابی، تبلیغات و اطلاع رسانی با ارائه راهکارهای موثر جهت استفاده از ظرفیت های نهادهای ذیربط همچون شهرداری، صدا و سیما و .... 

۵-۱۰ – بررسی پیشنهاد و انتخاب راهکار برای آموزش و مراقبت از نیروی انسانی شاغل در شبکه نمایش سینماها و تلاش برای به روز رسانی ناوگان سینمایی کشور

تبصره ۱: برای تسهیل در انجام وظایف یک نفر از اعضا به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان سخنگو از بین اعضاء شورای راهبردی انتخاب می شوند.

ماده۶ : شورای صنفی نمایش

شورای صنفی نمایش نهادی است اداری صنفی که به عنوان دبیرخانه، ناظر بر اجرای نظامنامه اکران و متشکل است از :

۶-۱ – نماینده انجمن سینما داران ۲ نفر

۶-۲ – نماینده انجمن صنفی کارگردانان یک نفر

۶-۳ – نماینده انجمن صنفی پخش کنندگان یک نفر

۶-۴ – نماینده اتحادیه تهیه کنندگان یک نفر

تبصره ۲: نماینده سازمان سینمایی در جلسات حاضر می شود و مسئولیت تایید انطباق مصوبات با نظامنامه اکران را بر عهده دارد.  

تبصره ۳ : در صورت معرفی نشدن نماینده از سوی هر یک از تشکل های صنفی (حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ درخواست نماینده) معاون ارزشیابی کارشناسان ذیصلاح را تا زمان معرفی رسمی توسط صنف تعیین می کند .

تبصره ۵ : یک نماینده با معرفی انجمن سینماداران از مالکان سینماهای شهرستان ها بدون حق رای می تواند در جلسات شورای صنفی حضور یابد.

تبصره ۶ : نماینده سمفا برای ارائه گزارش از روند نمایش در جلسات حاضر می شود .

تبصره ۷ : حضور حداقل یک نماینده از انجمن سینماداران در جلسات شورای صنفی الزامی است .

تبصره ۸ : در صورت غیبت دو جلسه متوالی از سوی هر یک از نمایندگان، رای نماینده سازمان سینمایی نافذ است .

تبصره ۹ : هر یک از تشکل ها موظف به معرفی یک نماینده علی البدل هستند، که در صورت اعلام قبلی، غیبت از سوی هر یک از نمایندگان توسط دبیر به جلسه دعوت می شود .

تبصره ۱۰ : احکام اعضای شورای صنفی نمایش توسط معاون ارزشیابی و نظارت از اسفند هر سال به مدت یک سال صادر می شود و مدت ماموریت آنان حداکثر دو دوره (دو سال) خواهد بود .

تبصره ۱۱ : شورای صنفی نمایش در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان دبیر سخنگو انتخاب و کلیه تصمیمات و مصوبات شورا با اعلام از سوی دبیرسخنگو رسمی و معتبر است.

ماده۷ : وظایف شورای صنفی نمایش

۷-۱ – نظارت بر حسن اجرای قراردادهای نمایش فیلم (قرارداد یکسان)

۷-۲ – نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای نظامنامه مصوب

۷-۳ – تصویب سرگروه های سینمایی

۷-۴ – تعیین شیوه و تصویب کف فروش

۷-۵ – ارائه پیشنهاد بهای بلیط به شورای راهبردی اکران برای تصویب و ابلاغ توسط رییس سازمان سینمایی

۷-۶ – بررسی و رصد فروش سرگروه ها و تطبیق با کف فروش اعلامی در سامانه سمفا با هدف حفظ و تنظیم توالی اکران

۷-۷ – رسیدگی به شکایات مکتوب هر یک از طرفین قراردادهای نمایش و صدور رای لازم 

ماده ۸:

جلسات شورا با حضور سه نفر که یک نفر از آنان از انجمن سینماداران باشد، رسمی است و تصمیمات آن لازم الاجرا است .

تبصره ۱۲ : شورای صنفی نمایش یک نسخه از مصوبات و آراء صادره را به شورای راهبردی ارسال می نماید.

ماده ۹:

جلسات شورای صنفی نمایش روزهای یکشنبه و تعویض فیلم ها روزهای چهارشنبه خواهد بود.

ماده ۱۰:

دبیرخانه شورای صنفی نمایش در خانه سینما مستقر و مسئولیت های اداری و مالی آن بر عهده موسسه سینما شهر است .

ماده ۱۱:

فیلم های دارای پروانه نمایش از سوی پخش کننده دارای پروانه معتبر می توانند متقاضی اکران شوند.

تبصره ۱۳ : در مواردی با تایید معاونت ارزشیابی تهیه کننده نیز می تواند متقاضی اکران فیلم خود باشد .

ماده ۱۲ :

سینمای سرگروه موظف است حداقل ۵ سانس متوالی به نمایش فیلم اختصاص می دهد که آخرین سانس آن در تهران از ۹ شب به بعد است.

ماده ۱۳ :

سقف زمان اکران فیلم در سرگروه ها و تمام فصول ۷ هفته است.

تبصره ۱۴: بعد از پایان اکران فیلم در سرگروه ادامه آن در سایر سینماها حداکثر تا ۳ هفته مجاز است.

تبصره ۱۵ : ادامه اکران کلیه فیلم ها در پردیس هایی با حداقل ۷ سالن و همچنین سانس های فوق العاده در سایر سینماها مجاز است.

ماده ۱۴:

نمایش فیلم در گروه آزاد با ثبت حداقل ۶ قرارداد امکان پذیر است.

ماده ۱۵:

سالن های تشریفاتی با کمتر از ۳۰ صندلی و سینماهای حمایتی مشمول قواعد این نظامنامه نخواهند بود.

تبصره ۱۶ : قیمت بلیط سالن ها تشریفاتی حداکثر به میزان دو برابر نرخ بلیط همان پردیس خواهد بود.

ماده۱۶:

تعداد سانس های نمایش هر قرارداد ثبت شده در سمفا حداقل سه سانس گردشی و به صورت یک در میان و از ساعت ۱۲ به بعد خواهد بود.

ماده ۱۷:

 تعداد فیلم قابل نمایش در هر سالن (به استثنای سالن های سرگروه) در تهران ۲ فیلم و برای سایر شهرستانها ۳ فیلم در روز به صورت گردشی و با قراردادهای ثبت شده جداگانه در سمفا خواهد بود.

ماده ۱۸:

 پردیس های دارای بیش از ۷ سالن در صورت ارائه خدمات به همه فیلم های اکران جدید می توانند تا سه سالن خود را به صورت همزمان به نمایش یک فیلم اختصاص دهند.

ماده۱۹:

 بهای بلیط در روزهای سه شنبه در کلیه سالن ها نیم بهاست.

تبصره ۱۷ : شورای صنفی نمایش می تواند برای مناسبت های همچون دهه فجر، هفته دفاع مقدس، روز ملی سینما، روز دانشجو، روز دانش آموز، روز جهانی کودک و مانند آن تخفیف در بهای بلیط را در نظر گیرد.

ماده۲۰:

در صورت فروش کمتر از ۵ بلیط در یک سانس، سینما می تواند نمایش فیلم در همان سانس (حداکثر یک ساعت قبل از سانس) را لغو نماید. در این صورت مجاز است فیلم دیگری را فقط در همان سانس جایگزین نماید و مجاز به تسری آن به سایر سانس های فیلم اصلی نیست.

ماده۲۱:

در تعطیلات سوگواری، سینماها از غروب آفتاب روز قبل تا غروب روز سوگواری تعطیل است.

تبصره ۱۸ : در روزهای سوگواری غیر تعطیل از صبح تا غروب آفتاب روز سوگواری تعطیل خواهد بود.

تبصره ۱۹ : تصمیم گیری درباره نحوه محاسبه تعطیلات پیش بینی نشده یا شرایط غیر متعارف برعهده شورای راهبردی اکران است.

ماده۲۲:

هرگونه برنامه جنبی اعم از تأتر، فوتبال، نمایش خاص و ... نیازمند اخذ مجوز حسب مورد از معاونت ارزشیابی و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.

ماده۲۳:

تداوم نمایش فیلم به صورت برخط در سامانه های نمایش درخواستی حداقل پس از ۴۵ روز از پایان نمایش عمومی در سرگروه و بنا به درخواست مکتوب صاحبین آثار و تائید معاونت ارزشیابی است.

ماده۲۴:

در شرایط فوق العاده و حوادث غیرمترقبه، اختیار تغییر موقت یا تصمیم گیری در برخی از مواد این نظامنامه برعهده شورای راهبردی اکران و ابلاغ آن از سوی رئیس سازمان سینمایی است .

ماده۲۵:

هنر و تجربه

گروه هنروتجربه از شمول این آئین نامه خارج است لیکن ثبت قرارداد و بلیط فروشی از طریق سمفا انجام خواهد شد.

ماده ۲۶:

این نظامنامه در۲۶ ماده و بند و ۱۹ تبصره به تصویب رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری رسید و لازم‌الاجرا است.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد