ماهنامه بنیاد قلم

پیام مدیریت بنیاد


چگونه اندیشیدن برای زندگی زیبا و اندیشمندانه، آرام و پر از مسیرهای پر رنگ و معنا، شکل دادن به جهان هستی خود و خویش از مولفه هاییست که برای انسان امروز اهمیت ویژه ای دارد.
شناخت انسان و جهان پیرامونش می تواند نور این مسیر باشد و زمینه ساز تحولات کلان بشریت. علوم انسانی بر مبنای همین شکل گرفته و قرنهای متمادی است که در حال تلالو برای پویندگان این مسیر معنوی و پر فراز و نشیب هستند و این نگاه کلان به ما آموخت که باید در این مسیر گام برداریم و سازمان مردم نهاد "بنیاد قلم فارابی" پا گرفت و رشد کرد و در مسیر این نمو ارزشمند توانست انتشارات شعر سپید و ماهنامه بنیاد قلم را نیز از دل بیقرار خود راه اندازی کند.
ما کنار شما هستیم برای انتشار اندیشه تان، بنیاد قلم فارابی متعلق به همه کسانی است که به انسان می اندیشند.


اسماعیل لطفی
مدیر مسئول

برند ها
جدیدترین خبرهای حوزه کتاب
اخبار شهر خوی
فروشگاه کتاب
اخبار همایشها
سایر اخبار
مقالات
قلم بلاگ