Loading...

بنیاد قلم فارابی

علاقمندان به عضویت در بنیاد قلم فارابی و فعالیت در حوزه فرهنگی،ادبی و اجتماعی می توانند از طریق ایمیلهای زیر درخواست خود را ارسال فرمایند.

info@farabips.com

ایمیل مدیر عامل:

smaeil.lotfi @ gmail.com

سبد خرید شما

سبد خرید شما خالی است

آمار

  • تعداد کالا: 74
  • بازدید امروز: 48
  • بازدید دیروز: 250
  • بازدید کل: 419032

گُلی روی گِل

گُلی روی گِل

داستان کوتاه از کتاب آواز سکوت
نوشته: اسماعیل لطفی

***‏ همه جا تاریک بود ، مرد بالای سر قبری ایستاد، باران به شدت می بارید، تمام روحش داشت از تنش خارج می شد، ‏توانی برای نفس کشیدن نداشت ، بی اختیار چون پری کنده از زندگی افتاد و صورتش به زمین خورد و گِل به ‏اطراف پاشیده شد.‏ پاشنه هایش داغ شده بودند ، هنوز هم حجم سیاه شهر در ذهنش مچاله می شد و صدای مچاله شدن به مغزش ‏زنجیر می کشید و نزدیک بود از تمام این ثانیه ها استفراغش بگیرد.‏ صورت انسانها او را به وحشت می انداخت، گویی که صورتکی از سفیدی بر چهره کشیده باشند، همه در رفت و ‏آمد بودند. نفسش داشت بند می آمد. انگار در دلش جیغ می کشید و در ابهام اضطراب ، زنی را می دید که روی ‏نیمکت نشسته بود لباسهایش رنگ و بویی از زندگی را بر خود نداشت ، چتری پاره پاره بالای سرش گرفته بود ، ‏باران به شدت به سرش می خورد و او با صورت سفید و چشمان زیبایش لبخند می زد. باران لبخند او را می ‏شست و او تنها به روبروی خیره شده بود. مدام از بین انسانها گذر می کرد با تمام ذهنیت فرارش، اما تن آنها انگار ‏از گِلی عریان بود و باران مدام آنها را می شست و بی توجه به باران ، دستهاشان بالا می آمد و زیر لب چیزی ‏میگفتند و لبخند می زدند. تمام زمین گِل شده بود . مردی در کنجی از خیابان ایستاده بود و مدام سیگار می کشید ‏و سرش را عقب و جلو حرکت می داد . انگار که تنها فلسفه ی زندگی اش را برای خیابان تفسیر می کند. جای ‏انگشتان مرد روی تن سفید سیگار باقی می ماند . در آن سیاهی ، صورتهایشان چنان برقی می زد که نزدیک بود ‏از وحشت فریاد بزند. نفسهایش کندتر شده بود. دوباره حجم سیاه سایه بر مغزش افتاد، تند تند و بی پروا از ‏لابلای انسانها عبور می کرد و انگار که همه قصد گرفتنش را دارند ، هر کس پنجه ای به تن او می زد و با قهقهه او ‏را به یکدیگر نشان می دادند و او افتان و خیزان پرواز می کرد. گاهی توی کنجی می خزید اما هنوز سایه رهایش ‏نکرده بود در حصاری از دیوار نفسش به شماره افتاده بود و صدای قلبش تمام زندگی اش را به تسخیر کشیده ‏بود . چشمانش رفته رفته به تاریکی فرو می رفتند. کسی فریادش را نمی شنید و او در حیرانی و اضطراب آنها را ‏می دید که به هم می خوردند و قسمتی از تنشان چون وصله ای روی یکدیگر باقی می ماند .گاه سُر می خورد و ‏می افتاد . توانش را از دست داده بود . هنوز صورت پدر بزرگش او را رها نمی کرد .‏ به ابتدای کوچه ای تنگ و تاریک که رسید ایستاد ، سکوت کوچه برایش جنون آور بود. حجم سنگین سایه روی ‏کوچه پیدا شد .گنجشک با تمام ناباوریش پرواز کرد و به انتهای کوچه رسید و بی پروا خود را زیر پارچه ضخیمی ‏پنهان کرد. نفس نفس می زد و انگار تمام وسعت کوچکش التماس ندیده شدن ، شده بود. ناگهان دستی تمام تنش را ‏فشرد و تنها صدای فریادی را شنید و بعد روی هوا چرخ می خورد و در سرگیجگی چرخش، پایش را دید که ‏آویزان شده بود .چشمانش سنگی را می دید اما توان فریاد کشیدن نداشت ، حنجره اش داشت از التهاب فریاد می ‏سوخت اما ... خود را به سکوت بخشید و با سر به دیوار خورد . هنوز نفسهایش سنگین نشده بود که فهمید زیر ‏پالتوی مردی پنهان شده بود که صورتش را به صورت سفیدی چسبانده و تمام گِِلهای تنشان در هم فرو رفته ‏بود . باران تنشان را می شست و او این را هزار بار دیده بود، زیر پایشان گُلی افسرده روی گِل افتاده بود و داشت ‏کبود می شد. آخرین نفس را که می کشید چشمهای آنها را دید که به وسعت صورتشان برق می زد. ساده و ‏سنگین افتاد.‏ ‏***‏ باران هنوز خود را به زمین نذر کرده بود. مرد در تمام پهنای روحش می غلتید، انگار که گرمای خاک را می ‏فهمد. مرد فکر می کرد که سالهاست زیر این سنگ خودش را دیده است. صدای پدر بزرگ در گوشش می ‏پیچید که گفته بود وقتی انسانها از چیزی که بر دل دارند ، مغزشان نمی تواند نفس بکشد ، باران می بارد . زیر ‏لب آرام پدر بزرگ را صدا کرد.‏ پرهایش در هوا می چرخیدند و او چشمانش را بسته بود با صورتی له شده، نفس کشیدن را نمی فهمید ، پنجه ‏ی پایش در خود جمع شده بود و در هوا می چرخید انگار در تخیل خودش داشت پرواز می کرد. ناگهان یاد ‏خوابهای کودکی اش افتاد که مدام می دید ، لبخند کوچکی زد و انگار تمام زندگی اش را بخشیده بود تا با تنی ‏از باور زخم، خواب کودکی اش را دوباره با چشم باز ببیند. دیگر از خانه ها دور می شد. نسیم به صورتش ‏می خورد، چشمهای از خون خشکیده ی خود را باز کرد و لبخند زنان، حس می کرد دارد به جایی می رود که ‏پرهایش می خواهند. چشمانش چراغهای قرمز جاده ها را می دید اما او پرنده بود و دلش را به انعطاف پرهایش ‏خوش کرده بود. گویی نیرویی او را به سوی خویش می کشاند. مثل خواب کودکی اش ، چشمانش را بست و ‏خود را به نسیم سپرد. ‏ چشمهایش را باز کرد. انگار که منقلی از آتش بودند. درست فهمیده بود، دیگر باران بصورتش نمی خورد. انگار ‏قرنها روی خاک مانده بود و اکنون باید بلند می شد. هنوز در پیچ و خم ذهنش گرفتار بود که ناگهان زیر ‏پالتویش چیزی تکان خورد . دستش را به سرعت به طرف سینه اش برد . مشتش ضربان جسم نحیفی را حس ‏کرد که در خود جمع شده بود. دستش را باز کرد ، چشمانش، گنجشک کوچکی را می دید که با صورتی کبود ‏و پر از زخم روی دستش خوابیده ، اما در ذهنش صدای ناله های پرنده نحیفی را می شنید که در خواب ‏کابوسهای وحشتش غرق می شود و مدام از خواب می پرد. مرد با نفس نفسهای تند پرنده، چشمانش پر از ‏زجر آبی شد که روی گنجشک می افتادند . پرنده چشمانش را باز کرد انگار که منقلی از آتش بودند و مرد آنرا ‏چه ساده و سنگین می فهمید. به مرد زل زد، در چشمان او گنجشکی را می دید که زیر بال زخمی اش ، مردی ‏با صورتی کبود و پر از زخم خوابیده است و مدام از خواب می پرد ، مرد در چشمان گنجشک، کسی را می دید ‏که در انتهای آسمان با چشمهای بسته ، سینه به سینه ی پرنده ، با دستهای باز به آسمان می روند.آرام بلند شد ‏، پرنده را زیر پالتویش گرفت و لنگ لنگان براه افتاد .‏ ‏*** ‏


نظرات
    ارسال نظر

    Powered by WebGozar

    پارسیان پال