X
05دی

دکتر روحانی : روابط نزدیک بین شهرهای خوی و قونیه می تواند نمادی از روابط فرهنگی دو کشور باشد

بر اساس این گزارش ظرفیت های مشترک و پتانسیل های دو کشور ایران و ترکیه در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و تلاش برای تحقق هدف گذاری تجارت 30میلیارد دلاری در کنار تقویت همکاری بانکی و سازو کارهای موجود همچون کمیسیون  اقتصادی مشترک ، شناسایی زمینه های جدید همکاری اقتصادی و تقویت و توسعه زمینه مناسب برای برقراری مشارکت تجاری نزدیکتر و ایجاد فضای بهتر در عرصه تجاری و اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.

***

در این میان یکی از مهمترین مسایل مورد تاکید جهت فعالیتهای فرهنگی و توریستی ، برقراری  ارتباط بین شهرهای خوی و قونیه بود که دکتر روحانی توسعه این روابط را بعنوان نمادی برای روابط فرهنگی ایران و ترکیه عنوان کرد.

 

مهمترین نکته روشن در این دیدار، ارتقای مناسبات فرهنگی بین دو کشور ایران و ترکیه با تاکید بر ایجاد و توسعه روابط فرهنگی بین شهرهای تاریخی خوی و قونیه بعنوان آرامگاه دو شخصیت برجسته عرفانی،ادبی و تاریخی است که نقش این دو شخصیت موجب تاثیر عمیق بر فرهنگ و ادبیات ایران و ترکیه داشته و قطعا این زمینه می تواند مهمترین فضای توسعه مناسبات توریستی و فرهنگی بر اساس ویژگیها و رسوم مشترک باشد.

 

از سوی دیگر اهمیت ایجاد و توسعه این روابط زمانی عیان تر می شود که در دیدار بالاترین مقام های سیاسی و مدیریتی دو کشور همسایه به شهرهای خوی و قونیه بانگاهی به افق های فرهنگی و تقویت مناسبات فراملی نگریسته و تاکید می شود و این موضوع بیانگر جایگاه شهرهای فرهنگی در گفتگوهای بین المللی است و شهر خوی می تواند با دارا بودن مزیت های نسبی بسیار، این نقش ارزشمند را به خوبی در صحنه ملی و فراملی ایفا نماید.

 

باید اضافه کرد نقش استقبال و حضور کم نظیر شهروندان و مطالبات مردم خوی از ریاست جمهوری در دیدار با مردم این شهر، مطالعه ویژگیهای تاریخی و استراتژیک شهر خوی، همچنین ظرفیت های موجود در عرصه های مختلف توانسته اهمیت و ضرورت توجه ویژه به این شهر فرهنگی تاریخی را مورد تاکید قرار داده و اختصاص اعتبار 30میلیارد تومان برای احداث مجموعه فرهنگی شمس تبریزی در کنار آرامگاه این شخصیت کم نظیر گام مهم دیگریست که با تحقق آن، محوریت نقش این مجموعه و شهر خوی در تعاملات فرهنگی کشورهای ایران و ترکیه بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

 

About the Author

Related

دیکشنری جدید آکسفورد از داستان‌های خالق ماتیلدا

دیکشنری جدید آکسفورد از داستان‌های خالق ماتیلدا

بعد از موفقیت فرهنگ لغات داستان‌های رواد دال نویسنده مح...

Read More >
سینما پارادیزوی نسوخته ...

سینما پارادیزوی نسوخته ...

بخشی از دست نوشته های خودم... حالا که روزگارش رسیده است......

Read More >
05دی

دکتر روحانی : روابط نزدیک بین شهرهای خوی و قونیه می تواند نمادی از روابط فرهنگی دو کشور باشد

بر اساس این گزارش ظرفیت های مشترک و پتانسیل های دو کشور ایران و ترکیه در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و تلاش برای تحقق هدف گذاری تجارت 30میلیارد دلاری در کنار تقویت همکاری بانکی و سازو کارهای موجود همچون کمیسیون  اقتصادی مشترک ، شناسایی زمینه های جدید همکاری اقتصادی و تقویت و توسعه زمینه مناسب برای برقراری مشارکت تجاری نزدیکتر و ایجاد فضای بهتر در عرصه تجاری و اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.

***

در این میان یکی از مهمترین مسایل مورد تاکید جهت فعالیتهای فرهنگی و توریستی ، برقراری  ارتباط بین شهرهای خوی و قونیه بود که دکتر روحانی توسعه این روابط را بعنوان نمادی برای روابط فرهنگی ایران و ترکیه عنوان کرد.

 

مهمترین نکته روشن در این دیدار، ارتقای مناسبات فرهنگی بین دو کشور ایران و ترکیه با تاکید بر ایجاد و توسعه روابط فرهنگی بین شهرهای تاریخی خوی و قونیه بعنوان آرامگاه دو شخصیت برجسته عرفانی،ادبی و تاریخی است که نقش این دو شخصیت موجب تاثیر عمیق بر فرهنگ و ادبیات ایران و ترکیه داشته و قطعا این زمینه می تواند مهمترین فضای توسعه مناسبات توریستی و فرهنگی بر اساس ویژگیها و رسوم مشترک باشد.

 

از سوی دیگر اهمیت ایجاد و توسعه این روابط زمانی عیان تر می شود که در دیدار بالاترین مقام های سیاسی و مدیریتی دو کشور همسایه به شهرهای خوی و قونیه بانگاهی به افق های فرهنگی و تقویت مناسبات فراملی نگریسته و تاکید می شود و این موضوع بیانگر جایگاه شهرهای فرهنگی در گفتگوهای بین المللی است و شهر خوی می تواند با دارا بودن مزیت های نسبی بسیار، این نقش ارزشمند را به خوبی در صحنه ملی و فراملی ایفا نماید.

 

باید اضافه کرد نقش استقبال و حضور کم نظیر شهروندان و مطالبات مردم خوی از ریاست جمهوری در دیدار با مردم این شهر، مطالعه ویژگیهای تاریخی و استراتژیک شهر خوی، همچنین ظرفیت های موجود در عرصه های مختلف توانسته اهمیت و ضرورت توجه ویژه به این شهر فرهنگی تاریخی را مورد تاکید قرار داده و اختصاص اعتبار 30میلیارد تومان برای احداث مجموعه فرهنگی شمس تبریزی در کنار آرامگاه این شخصیت کم نظیر گام مهم دیگریست که با تحقق آن، محوریت نقش این مجموعه و شهر خوی در تعاملات فرهنگی کشورهای ایران و ترکیه بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

 

About the Author

Related

Post a Comment

دی ان ان