X
03دی

همکاری ایران، آذربایجان و فرانسه در پروژه «هفت پیکر»/خوانش اشعار نظامی به سه‌زبان

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) در نشست رسانه‌ای پروژه «هفت پیکر» که امروز صبح یکشنبه دوم دی ماه با حضور عالیم قاسم‌اف خواننده جمهوری آذربایجان در موزه موسیقی ایران برگزار شد، درباره پروژه موسیقی «هفت پیکر» توضیحاتی داده شد که براساس اشعار نظامی گنجوی با صدای عالیم قاسم اف و شعیب شهابی به آهنگسازی سعید خاورنژاد در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

سعید خاورنژاد آهنگساز پروژه «هفت پیکر» در این نشست گفت: این پروژه بر اساس اشعار نظامی گنجوی توسط کشورهای ایران، آذربایجان و فرانسه به صورت مشترک به مرحله انتشار می‌رسد که خوشبختانه از حضور استاد عالیم قاسم اف در آن بهره منده شده‌ایم.
 

وی ادامه داد: اشعار این کار به سه زبان تولید شده است و شاید ماجرا به این گونه باشد که ما به صورت مستقیم به هفت پیکر نظامی نپردازیم زیرا اگر بخواهیم این فرآیند را به صورت موسیقی ارائه بدهیم باید تمامی هفت پیکر مورد بازخوانی قرار گیرد. از این جهت ما فقط بخش هایی از هفت پیکر را انتخاب کردیم که می‌تواند در قالب سه زبان فرانسه، فارسی و آذری به مخاطبان ارائه شود. ضمن اینکه قطعا در راه ترجمه و خوانش این موارد دشواری‌هایی وجود دارد که کار را برای ما بسیار سخت کرد. به هر حال ما باید فضا را به سمتی هدایت می‌کردیم که برای مخاطبان قابلیت درک بیشتری داشته باشد. این پروژه به نوعی مانند یک دیالوگ بین زبان‌هاست که همین موضوع به خودی خود می‌تواند برای مخاطب دارای جذابیت باشد.

عالیم قاسم اف هم در این نشست با ابراز خرسندی در پروژه «هفت پیکر» گفت: این پروژه با تمام کیفیت آغاز شده و مطمئنم با نام بزرگ نظامی گنجوی پیش خواهد رفت. این پروژه به اعتقاد من یکی از بزرگترین تولیدات موسیقی است که می‌تواند به تمام دنیا معرفی شود.

About the Author

Related

«اروپا از دوران ناپلئون» به چاپ پنجم رسید

«اروپا از دوران ناپلئون» به چاپ پنجم رسید

«اروپا از دوران ناپلئون» که تاکنون ده‌ها بار در انگلستان...

Read More >
03دی

همکاری ایران، آذربایجان و فرانسه در پروژه «هفت پیکر»/خوانش اشعار نظامی به سه‌زبان

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) در نشست رسانه‌ای پروژه «هفت پیکر» که امروز صبح یکشنبه دوم دی ماه با حضور عالیم قاسم‌اف خواننده جمهوری آذربایجان در موزه موسیقی ایران برگزار شد، درباره پروژه موسیقی «هفت پیکر» توضیحاتی داده شد که براساس اشعار نظامی گنجوی با صدای عالیم قاسم اف و شعیب شهابی به آهنگسازی سعید خاورنژاد در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

سعید خاورنژاد آهنگساز پروژه «هفت پیکر» در این نشست گفت: این پروژه بر اساس اشعار نظامی گنجوی توسط کشورهای ایران، آذربایجان و فرانسه به صورت مشترک به مرحله انتشار می‌رسد که خوشبختانه از حضور استاد عالیم قاسم اف در آن بهره منده شده‌ایم.
 

وی ادامه داد: اشعار این کار به سه زبان تولید شده است و شاید ماجرا به این گونه باشد که ما به صورت مستقیم به هفت پیکر نظامی نپردازیم زیرا اگر بخواهیم این فرآیند را به صورت موسیقی ارائه بدهیم باید تمامی هفت پیکر مورد بازخوانی قرار گیرد. از این جهت ما فقط بخش هایی از هفت پیکر را انتخاب کردیم که می‌تواند در قالب سه زبان فرانسه، فارسی و آذری به مخاطبان ارائه شود. ضمن اینکه قطعا در راه ترجمه و خوانش این موارد دشواری‌هایی وجود دارد که کار را برای ما بسیار سخت کرد. به هر حال ما باید فضا را به سمتی هدایت می‌کردیم که برای مخاطبان قابلیت درک بیشتری داشته باشد. این پروژه به نوعی مانند یک دیالوگ بین زبان‌هاست که همین موضوع به خودی خود می‌تواند برای مخاطب دارای جذابیت باشد.

عالیم قاسم اف هم در این نشست با ابراز خرسندی در پروژه «هفت پیکر» گفت: این پروژه با تمام کیفیت آغاز شده و مطمئنم با نام بزرگ نظامی گنجوی پیش خواهد رفت. این پروژه به اعتقاد من یکی از بزرگترین تولیدات موسیقی است که می‌تواند به تمام دنیا معرفی شود.

About the Author

Related

Post a Comment

دی ان ان