X
28آذر

رییس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی بیان کر: از راه‌اندازی پایگاه مطالعات راه ابریشم تا انتشار مرمت بناهای تاریخی ایران

رییس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی از راه‌اندازی پایگاه مطالعات راه ابریشم خبر داد و گفت: سه پایگاه «معماری موقت»، «مدیریت بحران» و «میراث کشاورزی» در دست بررسی است.

مهناز اشرفی، با بیان این مطلب در «نشست تخصصی پژوهشکده باستان‌شناسی در هفته پژوهش» به ارایه گزارش عملکرد یک ساله این پژوهشکده پرداخت.

او به وجود پنج گروه پژوهشی شامل بناهای تاریخی، بافت های تاریخی، تزیینات وابسته به معماری، معماری دستکند و باغ و منظر اشاره کرد و از «معماری موقت»، «میراث کشاورزی»، «اطلس‌ها و بانک‌های اطلاعاتی»، «پژوهش مجموعه‌ها، گونه‌های معماری و تزیینات» و «مستندسازی و مستند نگاری آثار میراث معماری» به عنوان زیر مجموعه‌های الگوی حفاظت شهرهای تاریخی نام برد.

وی در توضیح برنامه‌های مرتبط با اطلس‌ها و بانک‌های اطلاعاتی به تهیه الگو و ساختار اطلس شهرهای تاریخی ایران و فهرست نامه شهرهای تاریخی، مستندسازی ابنیه در چهارچوب سامانه ساترا و بانک اطلاعاتی باغ‌های ایرانی اشاره کرد.

اشرفی با بیان این نکته که سامانه ساترا، نخستین طرحی است که می‌تواند به صورت جامع و هماهنگ در این حوزه کار شود، از ورود 6500 اثر ثبتی از طریق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این سامانه خبر داد.

او با اشاره به تلاش برای استفاده از شیوه‌های نوین در مستندسازی و مستندنگاری آثار میراث معماری گفت: مستندنگاری چهارتاقی‌ها و آتشکده‌های ساسانی در ایران، مستندنگاری 15 اثر معماری دست کند استان لرستان، مستندنگاری دست کندهای خرقان قزوین، مستندسازی باغ مستوفی‌الممالک تهران، امیر سمنان و علی آباد قم و مستند سازی باغ سعادت آباد قزوین (بخش باستان‌شناسی) از جمله فعالیت‌های این پژوهشکده بودند.

رییس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی در ادامه از مستند سازی کالبدی اجتماعی چهل خانه تاریخی شهر نجف آباد اصفهان، مستندنگاری تزیینات مساجد دوره قاجار استان قم و مستندنگاری مساجد روستایی شهرستان بناب خبر داد.

او از جمله پژوهش مجموعه‌ها، گونه‌های معماری و تزیینات به شناخت بازار تهران و قزوین و شناخت الگوهای منظری میراث کشاورزی ایران و همچنین شناسایی سیر تحول گچبری در معماری ایران اشاره کرد.

اشرفی از «کاربرد ژئوتکنیک در حفاظت و مرمت بناها و محوطه های تاریخی»، «مستند سازی باغ‌های تاریخی استان آذربایجان شرقی»، «شناسایی و بررسی تاریخی قلعه پولاد بلده» و «شیوه نامه حفاظت و مرمت بنا» به عنوان تعدادی از طرح‌های پژوهشی موظفی پژوهشگران این پژوهشکده نام برد.

او افزود: «مستندسازی باغ‌های تاریخی استان فارس»، «شناسایی سردرهای منازل مسکونی حصار ناصری تهران»، «مبانی طبقه‌بندی شهرهای تاریخی» و «جزئیات آجری مساجد تهران قدیم» از دیگر طرح‌های پژوهشی موظفی این پژوهشکده هستند.

اشرفی با اشاره به برگزاری همایش معماری دست کند در همدان و سومین کنفرانس بین‌المللی راه ابریشم در تبریز از برگزاری دومین کنفرانس تخصصی توانمند سازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله در اسفند ماه سال جاری خبر داد.

به گفته وی، پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی تقریبا هر ماه یک نشست تخصصی برگزار کرده  و بازدید‌های مختلفی از استان‌ها و شهرهای داشته است.

او در زمینه انتشار کتاب‌ها و مجموعه مقاله‌ها به چاپ عدل‌نامه، شناخت بازار قزوین، گزارش مرمت بناهای تاریخی ایران (ایزمئو)، مطالعه‌ای در حفاظت معماری جمعه مسجد اردبیل اشاره کرد. در حاشیه این نشست نمایشگاه مستندنگاری آثار معماری نیز برگزار شد.

About the Author

Related

«بهار» به وقت آلی اسمیت

«بهار» به وقت آلی اسمیت

سومین فصل از چهارگانه فصلی آلی اسمیت منتشر شد. اسمیت با ...

Read More >
کنفرانس بین‌المللی غزالی و فلسفه برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی غزالی و فلسفه برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی غزالی و اسلام در روزهای ۱۴ و ۱۵ فوری...

Read More >
نشر شعر سپید منتشر کرد:  قرآن و انسان پس از مرگ

نشر شعر سپید منتشر کرد: قرآن و انسان پس از مرگ

به گزارش روابط عمومی بنیاد قلم فارابی، انتشارات شعر سپی...

Read More >
28آذر

رییس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی بیان کر: از راه‌اندازی پایگاه مطالعات راه ابریشم تا انتشار مرمت بناهای تاریخی ایران

رییس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی از راه‌اندازی پایگاه مطالعات راه ابریشم خبر داد و گفت: سه پایگاه «معماری موقت»، «مدیریت بحران» و «میراث کشاورزی» در دست بررسی است.

مهناز اشرفی، با بیان این مطلب در «نشست تخصصی پژوهشکده باستان‌شناسی در هفته پژوهش» به ارایه گزارش عملکرد یک ساله این پژوهشکده پرداخت.

او به وجود پنج گروه پژوهشی شامل بناهای تاریخی، بافت های تاریخی، تزیینات وابسته به معماری، معماری دستکند و باغ و منظر اشاره کرد و از «معماری موقت»، «میراث کشاورزی»، «اطلس‌ها و بانک‌های اطلاعاتی»، «پژوهش مجموعه‌ها، گونه‌های معماری و تزیینات» و «مستندسازی و مستند نگاری آثار میراث معماری» به عنوان زیر مجموعه‌های الگوی حفاظت شهرهای تاریخی نام برد.

وی در توضیح برنامه‌های مرتبط با اطلس‌ها و بانک‌های اطلاعاتی به تهیه الگو و ساختار اطلس شهرهای تاریخی ایران و فهرست نامه شهرهای تاریخی، مستندسازی ابنیه در چهارچوب سامانه ساترا و بانک اطلاعاتی باغ‌های ایرانی اشاره کرد.

اشرفی با بیان این نکته که سامانه ساترا، نخستین طرحی است که می‌تواند به صورت جامع و هماهنگ در این حوزه کار شود، از ورود 6500 اثر ثبتی از طریق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این سامانه خبر داد.

او با اشاره به تلاش برای استفاده از شیوه‌های نوین در مستندسازی و مستندنگاری آثار میراث معماری گفت: مستندنگاری چهارتاقی‌ها و آتشکده‌های ساسانی در ایران، مستندنگاری 15 اثر معماری دست کند استان لرستان، مستندنگاری دست کندهای خرقان قزوین، مستندسازی باغ مستوفی‌الممالک تهران، امیر سمنان و علی آباد قم و مستند سازی باغ سعادت آباد قزوین (بخش باستان‌شناسی) از جمله فعالیت‌های این پژوهشکده بودند.

رییس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی در ادامه از مستند سازی کالبدی اجتماعی چهل خانه تاریخی شهر نجف آباد اصفهان، مستندنگاری تزیینات مساجد دوره قاجار استان قم و مستندنگاری مساجد روستایی شهرستان بناب خبر داد.

او از جمله پژوهش مجموعه‌ها، گونه‌های معماری و تزیینات به شناخت بازار تهران و قزوین و شناخت الگوهای منظری میراث کشاورزی ایران و همچنین شناسایی سیر تحول گچبری در معماری ایران اشاره کرد.

اشرفی از «کاربرد ژئوتکنیک در حفاظت و مرمت بناها و محوطه های تاریخی»، «مستند سازی باغ‌های تاریخی استان آذربایجان شرقی»، «شناسایی و بررسی تاریخی قلعه پولاد بلده» و «شیوه نامه حفاظت و مرمت بنا» به عنوان تعدادی از طرح‌های پژوهشی موظفی پژوهشگران این پژوهشکده نام برد.

او افزود: «مستندسازی باغ‌های تاریخی استان فارس»، «شناسایی سردرهای منازل مسکونی حصار ناصری تهران»، «مبانی طبقه‌بندی شهرهای تاریخی» و «جزئیات آجری مساجد تهران قدیم» از دیگر طرح‌های پژوهشی موظفی این پژوهشکده هستند.

اشرفی با اشاره به برگزاری همایش معماری دست کند در همدان و سومین کنفرانس بین‌المللی راه ابریشم در تبریز از برگزاری دومین کنفرانس تخصصی توانمند سازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله در اسفند ماه سال جاری خبر داد.

به گفته وی، پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی تقریبا هر ماه یک نشست تخصصی برگزار کرده  و بازدید‌های مختلفی از استان‌ها و شهرهای داشته است.

او در زمینه انتشار کتاب‌ها و مجموعه مقاله‌ها به چاپ عدل‌نامه، شناخت بازار قزوین، گزارش مرمت بناهای تاریخی ایران (ایزمئو)، مطالعه‌ای در حفاظت معماری جمعه مسجد اردبیل اشاره کرد. در حاشیه این نشست نمایشگاه مستندنگاری آثار معماری نیز برگزار شد.

About the Author

Related

Post a Comment

دی ان ان